การให้บริการ

เรื่องขนย้าย สบายมากๆ

แม็กซ์มูฟ : มีพนักงานบริการขนย้าย พร้อมช่างสำหรับ ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ ชั้นเหล็ก พาร์ทิชั่นรถบริการขนย้าย บ้าน,สำนักงาน,สินค้า,ตลอดจนบริการแพ็คกิ้งก่อนขนย้ายเพื่อดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

เรื่องขนย้าย สบายมากๆ

แม็กซ์มูฟ : มีพนักงานบริการขนย้าย พร้อมช่างสำหรับ ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ ชั้นเหล็ก พาร์ทิชั่นรถบริการขนย้ายมีการจัดส่งกล่องเอกสาร กล่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเทปกาวตามจำนวนให้ขอยืมใช้ หลังจากนั้นจะเก็บกลับคืนภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน                               

มีการประกันทรัพย์สินเสียหายที่เกิดจากการขนย้าย  จัดเรียง วางซ้อน วางทับ หรืออื่น ๆ    ทางบริษัทรับประกันทรัพย์สินของท่าน    เช่น   ทรัพย์สินของท่าน สูญหาย  ตกหล่น  หรือ ไม่ถึง  ปลายทาง  หมายเหตุในกรณีที่ทรัพย์เกิดความชำรุดเรายินดี    ชดใช้ตามมูลค่า ณวันขนย้าย แต่ไม่เกิน 10% ของค่าบริการ
          ในกรณีที่ พื้นที่ขนย้าย ที่เป็นอาคารสำนักงาน เรามีการป้องกันดูแล ลิฟต์ พื้นที่ส่วนกลางและจัดการเก็บกวาดหลังจากการขนย้ายให้เรียบร้อย               มีรถบรรทุกและรถปิกอัพค่อยให้บริการตามความสะดวกของผู้ใช้บริการหรืตามความเหมาะสมของงานใช้รถ 6 ล้อแบบตู้ทึบและแบบมีผ้าใบคลุมมิดคัน ขนาดความยาวของรถ 5.2 เมตรและขนาด 6.2 เมตร และปิกอัพตามความเหมาะสมของงาน บ้าน,สำนักงาน,สินค้า,ตลอดจนบริการแพ็คกิ้งก่อนขนย้ายเพื่อดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมืออาชีพ