เรื่องขนย้าย สบายมากๆ

แม็กซ์มูฟ : มีพนักงานบริการขนย้าย พร้อมช่างสำหรับ ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ ชั้นเหล็ก
พาร์ทิชั่นรถบริการขนย้าย บ้าน,สำนักงาน,สินค้า,ตลอดจนบริการแพ็คกิ้งก่อนขนย้ายเพื่อดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมืออาชีพ